Wybór Wykonawcy „Zapytanie ofertowe na zakup know how”

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrany Wykonawca:

SCD PROBIOTICS LLC

1710 Walnut Street

Kansas City

MO 64108

USA