Projekt 2.1

Oś priorytetowa

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

TYTUŁ: „Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych”

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie metody trwałego usuwania fosforu z ekosystemów jeziornych z wykorzystaniem mechanizmu sorpcji na laminatach.

Planowane efekty: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zaoferowanie nieznanej na rynku usługi trwałego usuwania fosforu z ekosystemów wodnych.

Wartość projektu: 12 266 797,70   PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 414 900,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.02.2017 r. – 21.12.2018 r.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

MIEJSCE REALIZACJI: Nielbark, ul. Poznańska 1, 13-306 Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie