Bieżące informacje o projekcie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Strona internetowa Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org | www.norwaygrants.org

Aktualne informacje: facebook.com

Osoba odpowiedzialna za realizację działań promocyjnych:
Piotr Woszczyk
(+48) 668 652 766
pw@aprs.com.pl