Projekt NCBR

Oś priorytetowa

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

TYTUŁ: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej technologii trwałego usuwania fosforu z ekosystemów jeziornych”

CELE PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej technologii trwałego usuwania fosforu poza ekosystemy jeziorne z wykorzystaniem mechanizmu sorpcji na innowacyjnych w skali świata laminatach oraz kasetach z mikro- i nanosorbentami naturalnymi. Ponadto, docelowa technologia zostanie wzbogacona o kompozyt mikrobiologiczny. Opracowane rozwiązanie stanowić będzie innowację w wymiarze międzynarodowym.

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii trwałego usuwania fosforu poza ekosystemy jeziorne

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 558 000,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 584 200,00 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 r. – 30.06.2021 r.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MIEJSCE REALIZACJI: ul. Poznańska 1, Nielbark, 13-306 Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie