Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu – Grzegorz Brenk

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Tomasz Woszczyk

Członkowie Rady Nadzorczej – Jerzy Kupiec, Wojciech Woszczyk