Projekt 1.3.4

Oś priorytetowa

Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3

Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.4

Tereny inwestycyjne

TYTUŁ: „Dostosowanie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nielbark 95U (327/1 i 328/1) na rzecz rozwoju gospodarczego”.

CELE PROJEKTU: Realizacja inwestycji na przygotowanym terenie inwestycyjnym przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

PLANOWANE EFEKTY:
– wykonanie instalacji wodociągowej
– wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
– wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
– budowa drogi wewnętrznej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 386 533,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 219 978,50 PLN

OKRES REALIZACJI: 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

MIEJSCE REALIZACJI: Nielbark 95U, działki 327/1 i 328/1, 13-306 Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie