Centrum badawczo-rozwojowe

Nasze centrum badawczo-rozwojowe pracuje już pełną parą. Jesteśmy dumni, że powstało tak szybko i że znakomicie odpowiada na potrzeby rynku. „Ekonomia wody” wpisana została do „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”, jako jedna z trzech inteligentnych specjalizacji tego regionu. Działamy w końcu w województwie z największym odsetkiem powierzchni pokrytej wodami powierzchniowymi.

Uczynienie specjalizacji gospodarczych województwa „inteligentnymi” wymaga innowacyjności opartej na wynikach prac badawczo-rozwojowych, a te właśnie wypracowujemy w Nielbarku. Motorem napędowym naszych działań są najlepsi specjaliści w dziedzinie ochrony wód.

Kompleks naszego centrum zawiera wszystkie konieczne urządzenia laboratoryjne i infrastrukturę towarzyszącą, by z powodzeniem wypracować i przetestować rozwiązania wychodzące naprzeciw wymogom i oczekiwaniom społecznym (podniesienie poziomu życia, poprawa stanu środowiska naturalnego), a także wymogom wynikającym z takich aktów prawnych Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Azotanowa oraz Program Działań i Program Wodnośrodowiskowy.

 

[masterslider id=”1″]