Kontakt

APRS S.A.

ul. Poznańska 1
Nielbark, 13-306 Kurzętnik
telefon: +48 61 820 61 77
e-mail: office@aprs.com.pl

KRS: 0001052167
REGON: 364241888
NIP: 972 12 633 78

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, kapitał wpłacony w wysokości 100.000,00 zł

Kontakt dla Inwestorów

e-mail: inwestorzy@aprs.com.pl
Osoba do kontaktu: Grzegorz Brenk – Prezes Zarządu