Fundusze norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Strona internetowa Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org | www.norwaygrants.org

Działanie
19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

TYTUŁ PROJEKTU: „Usuwanie fosforu z wód powierzchniowych za pomocą bezszwowych kapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu żelazo/alginian”

CELE PROJEKTU:
Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy dzięki wykorzystaniu rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Wnioskodawca poprzez realizację działań zaplanowanych w projekcie, zapewni wzrost przychodów i zysków z jednoczesną poprawą środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych oraz wartości odżywczej gleby.

Planowane efekty: Technologia umożliwi produkcję na skalę przemysłową innowacyjnego produktu bezszwowych mikrokapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu żelazo/alginian przeznaczonego do trwałego wiązania fosforu i usuwania go z wód powierzchniowych, z możliwością jego wykorzystania w produkcji rolnej jako rekultywatora gleby.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 477 100.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 799 000.00 PLN

OKRES REALIZACJI: Projekt realizowany jest od 15 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2024.

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne