Fundusze norweskie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Strona internetowa Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org | www.norwaygrants.org

Działanie
19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

TYTUŁ PROJEKTU: „Usuwanie fosforu z wód powierzchniowych za pomocą bezszwowych kapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu żelazo/alginian”

CELE PROJEKTU:
Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy dzięki wykorzystaniu rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Wnioskodawca poprzez realizację działań zaplanowanych w projekcie, zapewni wzrost przychodów i zysków z jednoczesną poprawą środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wód powierzchniowych oraz wartości odżywczej gleby.

Planowane efekty: Technologia umożliwi produkcję na skalę przemysłową innowacyjnego produktu bezszwowych mikrokapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu żelazo/alginian przeznaczonego do trwałego wiązania fosforu i usuwania go z wód powierzchniowych, z możliwością jego wykorzystania w produkcji rolnej jako rekultywatora gleby.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 477 100.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 799 000.00 PLN

OKRES REALIZACJI: Projekt realizowany jest od 15 stycznia 2023 roku do 31 listopada 2023.