Projekt 1.2.2

Numer i nazwa osi priorytetowej

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.1.00.00

Działanie

RPWM.01.02.00 Innowacyjne firmy

TYTUŁ PROJEKTU: „Prace Badawczo – Rozwojowe dot.: technologii rekultywacji akwenów wodnych przy zastosowaniu hydrożelowych biokompozytów ”

CELE PROJEKTU: 
-Wytworzenie innowacyjnych bezszwowych mikrokapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu, do trwałego usuwania fosforanów poza ekosystem wodny.
-Dokonanie dwóch zgłoszeń patentowych

Planowane efekty: Efektem zrealizowanego projektu będzie wypracowanie innowacji produktowej polegającej na wytworzeniu bezszwowych mikrokapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu oraz wprowadzeniu innowacji procesowej polegającej na trwałym usuwaniu fosforanów poza ekosystem wodny.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 996 210,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 5 478 087,30 zł

OKRES REALIZACJI: Projekt realizowany jest od dnia 02-04-2019r. do dnia 02-01.2023 r.