Każda firma ma swoją historię. Nasza zaczęła się w 2016 roku, kiedy to uzyskaliśmy fundusze na budowę innowacyjnego na skalę światową Centrum Badawczo Rozwojowego. Od tego czasu nieustannie rozwijamy się w zakresie naturalnych metod oczyszczania środowiska z naciskiem na wody powierzchniowe.

Wybór lokalizacji realizacji naszego projektu nieprzypadkowo padł na Nielbark – malowniczą miejscowość położoną w województwie warmińsko-mazurskim. Spotkał nas tu niezwykły klimat do inwestowania – profesjonalne i proinwestycyjne podejście władz samorządowych (Gmina Kurzętnik).

Łączymy nasze dwie główne kompetencje – wiedzę i technologię, co pozwala nam w pewny i skuteczny sposób opracowywać nowe metody poprawy jakości wód.

Realizujemy agendę badawczą dotyczącą opracowania metody trwałego usuwania fosforu z ekosystemów wodnych z wykorzystaniem mechanizmu sorpcji na innowacyjnych w skali świata laminatach.

Włączamy do tej technologii specjalne grupy mikroorganizmów, które pozwalają na zwiększenie skuteczności oraz dynamiki procesów trwałego usuwania fosforu z ekosystemów jeziornych.

Wszystkie nasze rozwiązania bazują wyłącznie na technologiach naturalnych i biologicznych, znanych jako „Nature-Based Solutions”. Oznacza to, że są inspirowane przez samą naturę i polegają na jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyczyniając się jednocześnie do jego poprawy.

Problematyka badań podejmowanych w naszym Centrum stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowej współpracy ze środowiskami akademickim na czele z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii w Łodzi, Politechniką Poznańską (Instytut Technologii Materiałów), Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetem Gdańskim (Wydział Oceanografii i Geografii).

Zapraszamy Państwa do współpracy – chętnie podzielimy się naszymi dotychczasowymi osiągnięciami, jak również szczegółowym opisem kierunków badań prowadzonych przez naszą firmę.