Usługa doradcza nawóz

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Strona internetowa Funduszy Norweskich i EOG: www.eeagrants.org | www.norwaygrants.org

APRS Sp. z o.o. prowadził postępowanie ofertowe w sprawie zakupu eksperckiej usługi doradczej dotyczącej wykorzystania bezszwowych kapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu żelazo/alginian jako nawóz.

Ogłoszenie było opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-32418-166971.

Oferty można było składać do 27 lipca 2023 roku do godziny 16:00.

28.07.2023 r. APRS Sp. z o.o. rozstrzygnął postępowanie ofertowe.

Wybrano ofertę złożoną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w punkcie V Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Zapytanie ofertowe Usługi doradcze
Załącznik 1 – Szczegółowa specyfikacja zamówienia
Załącznik 2 – Formularz Ofertowy
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań