USUWANIE FOSFORU Z WYKORZYSTANIEM NANO- I MIKROSORBENTÓW

Oferujemy kompleksową usługę trwałego usuwania fosforu poza ekosystemy jeziorne z wykorzystaniem nano- i mikrosorbentów.

Istota rozwiązania polega na wykorzystaniu kaset i/lub laminatów zawierających sorbent, które umieszczone w toni wodnej wiążą fosfor i pozwalają na jego usunięcie poza ekosystem wodny wmomencie jego maksymalnego poziomu sorpcji. Metoda zmniejsza ryzyko ponownego wydzielenia do wody, uprzednio związanego fosforu, a także wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych związanych z zaleganiem sorbentu w wodzie i jego przemianami (np. rozpuszczeniem wskutek zmiany warunków i zmiany PH).

Oferowane rozwiązanie jest całkowicie nieinwazyjne dla zbiornika wodnego i nie ingeruje w ekosystem!

Stosowane sorbenty są dodatkowo wzbogacone mikroorganizmami, z grupy PAO co zwiększa skuteczność i dynamikę trwałego usuwania fosforu z ekosystemów jeziornych, poprzez wytworzenie tzw. efektu wzmożonej eliminacji biologicznego fosforu.

Dodatkowo oferowane rozwiązanie opiera się na zastosowaniu zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych (EPS), które składają się głównie z węglowodanów złożonych i białek. Dzięki obecności EPS wiązane są dodatkowo metale ciężkie, które wzmagają adsorpcję fosforu, a co za tym idzie proponowana metoda jest niezwykle skuteczna.

USŁUGA OBEJMUJE:

1. Wstępny monitoring i przygotowanie rozwiązania rekultywacyjnego
a) ocena środowiskowa
b) wstępne badania fizyko-chemiczne wody w zbiorniku
c) wybór odpowiednich materiałów sorpcyjnych i nośników

2. Proces rekultywacyjny
a) transport gotowych nośników do klienta
b) tymczasowy montaż nośników na zbiorniku
c) regularne monitorowanie parametrów wody

3. Serwis i konserwacja

Usługa polegająca na konserwacji i wymianie filtrów i nośników sorbentu w zależności od potrzeb, do czasu osiągnięcia pożądanych wyników.