KOMPLEKSOWA USŁUGA REDUKCJI BIOGENÓW W WODACH POWIERZCHNIOWYCH

Firma APRS S.A. oferuje kompleksową usługę redukcji stężenia biogenów w wodach powierzchniowych, z wykorzystaniem innowacyjnego produktu BioKer.

BioKer jest objęty ochroną patentową w Urzędzie Patentowym RP pod nr 238640.

Twórcami BioKer-u : prof. Maciej Zalewski i mgr. Paweł Jarosiewicz z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. BioKer otrzymał Złoty Medal na Targach Wynalazczości w Paryżu w 2018 roku.

BioKer to filtr biologiczny, bazujący na kruszywie ceramicznym, opłaszczonym wielowarstwowym biopolimerem wraz z mikrocząstkami kalcytu połączonego z mikroorganizmami z grupy PAO (Phosphate Accumulating Microorganisms).

BioKer charakteryzuje się bardzo dużą sorpcją fosforanów, na poziomie aż 90%.

Ponadto firma APRS opracowała innowacyjną metodę odzyskiwania zakumulowanych fosforanów w BioKerze poprzez ich termiczne odseparowanie od keramzytowego rdzenia. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie zakumulowanych fosforanów w agrokulturze, i jednocześnie umożliwia ponowne użycie w procesie budowy nowego biofiltra z eksploatowanego wcześniej rdzenia keramzytowego.

Produkt cechuje się brakiem reaktywności w stosunku do otoczenia i jest neutralny dla środowiska. Dodatkowo po wyczerpaniu się pojemności sorpcyjnej, bariery wykonane z BioKera mogą być wymieniane bez dodatkowej obsługi technicznej oraz ciężkich urządzeń, co znacznie obniża koszty operacyjne w porównaniu do dotychczasowych niewymienialnych, ciężkich barier na bazie skał wapiennych. W ten sposób może być zachowana ciągłość procesu usuwania zanieczyszczeń fosforanowych w wodzie przy jednoczesnym braku ingerencji w krajobraz środowiska wodnego.

W skład usługi wchodzi:

1) Projektowanie systemu filtracyjnego przy uwzględnieniu specyficznych parametrów cieku/akwenu:
– ocena środowiskowa,
– pobór prób wody i wykonanie wstępnych analiz fizyko-chemicznych,
– dobór odpowiednich barier i systemów filtrujących i ich graficzne zaprojektowanie.

2) Wykonanie systemu filtracyjnego:
– przygotowanie terenu,
– wytworzenie barier filtrujących z wykorzystaniem innowacyjnego produktu filtracyjnego BioKer i osadzenie ich na akwenie/cieku,
– jeśli to konieczne, dokonanie nasadzeń.

3) Obsługa konserwacyjna/serwisowa, polegająca na okresowej wymianie materiału filtracyjnego w zainstalowanych systemach.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje, lub mają Państwa pytania prosimy o kontakt pod adresem mailowym: office@aprs.com.pl

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem BioKeru:

Umultowo k. Poznania


Gniezno – Jezioro Jelonek


Tarnowo Podgórne