Kontakt

APRS Sp. z o.o.

ul. Poznańska 1
Nielbark, 13-306 Kurzętnik
telefon: +48 61 820 61 77
e-mail: office@aprs.com.pl

KRS: 0000613877
REGON: 364241888
NIP: 972 12 633 78

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy w wysokości 40.000,00 zł, kapitał wpłacony w wysokości 40.000,00 zł