Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do powlekania nośnika klejem i nanoszenia sorbentu