Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem instalacji oraz nadzorem inwestorskim nad jej wykonaniem, montażem i rozruchem.

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu:
„Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
w sprawie realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem instalacji oraz nadzorem inwestorskim nad jej wykonaniem, montażem i rozruchem

Data publikacji: 27 lipca 2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_usługi doradcze

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 Program Funkcjonalno-Użytkowy