Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług doradczych w zakresie optymalizacji linii do powlekania klejem i nanoszenia sorbentu