Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług doradczych w zakresie mikrobiologii