Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług doradczych w zakresie automatyzacji procesów, w tym procesów powlekania i nanoszenia sorbentu