Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług doradczych i równorzędnych

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu:
„Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
w sprawie realizacji usług doradczych i równorzędnych

Data publikacji: 5 lipca 2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_usługi doradcze i równorzędne

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 Metodyka badania skuteczności laminatu z sorbentem naturalnym w trwałym usuwaniu fosforu z wód powierzchniowych

Zał. 5 Założenia metodyczne do doświadczeń sorpcyjnych w układzie statycznym