Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego „Zaprojektowanie i Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego”

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrany Wykonawca:

NORD – INWEST Spółka z o.o.
Ul. Chełmońskiego 24 lok.4
63-100 Śrem