Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrany Wykonawca to:

iP System Manufacturing Sp. z o.o.
ul.Składowa 4
64-500 Szamotuły

Poznań, 24.08.2017 r.