Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem instalacji oraz nadzorem inwestorskim nad jej wykonaniem, montażem i rozruchem

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrany Wykonawca to:
SP – LAB Powałowski Szymon
Kalwy 14 L
64-320 Buk

Poznań, 08.08.2017 r.