Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie realizacji usług doradczych w zakresie mikrobiologii