Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie realizacji usług doradczych optymalizacji linii do powlekania klejem i nanoszenia sorbentu