Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu know-how związanego ze sposobem wypełniania przegród/filtrów gabionowych