Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie zakupu know – how związanego z procesem rekultywacji