Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie dostawy urządzeń laboratoryjnych