Wybór Wykonawców do Zapytania Ofertowego w sprawie realizacji usług doradczych i równorzędnych

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.
Wybrani Wykonawcy w poszczególnych blokach tematycznych:
a. Doradztwo w zakresie budowy i wyposażenia laboratorium badań eksperymentalnych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych
Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.
b. Analiza i weryfikacja wpływu sposobu aplikowania sorbentu węglanowego
( związanego na nośniku syntetycznym, w opakowaniu z materiału przepuszczającego wodę oraz w formie sypkiej) na jego skuteczność w wiązaniu fosforanów z wody jeziornej.
Mikronatura Środowisko Sp. z o.o.
c. Badania dotyczące wiązania fosforanów z wód jeziora o charakterze eutroficznym przez sorbent węglanowy w formie sypkiej w zależności od dawki sorbentu i czasu reakcji
Uniwersytet Gdański
d. Analiza wyników badań procesu sorpcji ortofosforanów na sorbencie węglanowym w warunkach statycznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
e. Analiza wpływu sposobu aplikowania i rodzaju kleju na nośnik syntetyczny (folię polimerową), na zmianę powierzchni czynnej sorbentu nanoszonego na nośnik.
Marek Szostak