Projekt NCBR

Oś priorytetowa

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

TYTUŁ: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej technologii trwałego usuwania fosforu z ekosystemów jeziornych”

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 r. – 30.06.2021 r.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MIEJSCE REALIZACJI: Nielbark, ul. Poznańska 1, 13-306 Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie