Projekt IOB

Oś priorytetowa 2

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

TYTUŁ: „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej technologii redukcji zawartości substancji biogennych w akwenach wodnych”

OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

MIEJSCE REALIZACJI: Nielbark, ul. Poznańska 3 B, 13-306 Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie