OFERTA

 1. Wytwarzanie kapsuł miękkich – oferujemy kapsułkowanie w materiałach takich jak hydrokoloidy, w tym alginiany, karageny, żelatyna, agar oraz woski i inne. Posiadana aparatura umożliwia zarówno prowadzenie podstawowych doświadczeń w mikroskali (10-500 ml/h), od opracowania metodyk i receptur, aż po kontraktowe testy i produkcje pilotażowe (10-500 litrów/h). Metoda pozwala na uzyskanie kapsułek w orientacyjnym przedziale 0,5-5,0 mm. Możliwe jest również późniejsze suszenie mikrokapsuł do uzyskania ich suchej formy lub bezpośrednie wykorzystanie miękkich mikrokapsułek żelowych.

 2. Suszenie rozpyłowe – oferujemy kontraktowe opracowanie metodyk, przeprowadzanie prób technologicznych oraz produkcje pilotażowe na zamówienie i z możliwością udziału klienta w pracach. Polecamy zwłaszcza możliwość wytwarzania próbnych partii produktu, w tym mikrokapsułkowanie metodą rozpyłową, pozwalające na uzyskanie mikrokapsułek twardych, o średnicy 1-100 mikrometrów.

 3. Liofilizacja – oferujemy kontraktowe opracowanie metodyk, przeprowadzanie prób technologicznych oraz produkcje pilotażowe na zamówienie i z możliwością udziału klienta w pracach.

  Oferujemy wykonanie procesu liofilizacji w różnych warunkach a także opracowanie jego procedur.
  Możliwość doświadczalnej i pilotażowej realizacji procesu liofilizacji, zwłaszcza dla materiałów wrażliwych takich jak produkty biosyntezy, biomasa bakterii probiotycznych, jak również materiałów spożywczych.

 4. Mieszanie, granulacja, otoczkowanie – Oferujemy usługi mieszania, granulacji i otoczkowania nanoszeniem materiałów płynnych na proszki oraz otoczkowanie proszków.

 5. Suszenie na złożu fluidalnym – oferujemy prace badawcze oraz wytwarzanie kontraktowe w oparciu o nanoszenie płynów na proszki, aglomerowanie materiałów sypkich oraz otoczkowanie z dosuszaniem produktu. Wykonujemy prace badawcze w zakresie zmniejszania pylistości materiałów, przygotowania to tabletkowania, poprawy zwilżalności i rozpuszczalności proszków, mikrokapsułkowania stałych substancji wrażliwych na wilgoć i utlenianie.

 6. Prace na suszarni bębnowej – oferujemy opracowanie metod suszenia oraz pilotażowe suszenie surowców spożywczych i innych, dosuszanie granulatów przy użyciu suszarni bębnowej.

 7. Prowadzenie fermentacji i namnażania biomasy – oferujemy opracowania procesu i hodowli kontraktowej pilotażowych partii bakterii probiotycznych od skali laboratoryjnej aż do półprzemysłowej. Równocześnie oferujemy przeprowadzenie utrwalania metodą mikrokapsułkowania, osadzania na nośnikach lub liofilizacji.

 8. Analiza powierzchni właściwej metodą BET – oferujemy analizę powierzchni właściwej materiałów stałych (proszków), przeprowadzając jednopunktowy lub wielopunktowy pomiar powierzchni łącznie z wyznaczeniem izotermy adsorpcji. Oferujemy szeroki zakres pomiarowy – od 0,01 m2/g do nieokreślonego limitu górnego.

 9. Analiza wielkości cząstek – oferujemy analizę wykorzystującą zjawisko rozpraszania światła na cząstkach (dyfrakcja laserowa). Może być wykonana dla próbek z przemysłu surowcowego, chemicznego, cementowego czy materiałów wykorzystywanych do piaskowania, dla potrzeb kontroli jakości procesu produkcji i końcowego produktu.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 /  APRS sp. z o.o.
Skip to content