CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Kompleks naszego Centrum zawiera wszystkie konieczne urządzenia laboratoryjne i infrastrukturę towarzyszącą, by z powodzeniem wypracować i przetestować rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom naszych klientów, szczególnie w zakresie mikrokapsułkowania i suszenia rozpyłowego.

W Centrum dysponujemy liniami laboratoryjnymi oraz liniami przemysłowymi do wytwarzania kapsuł miękkich i twardych.

 • linia wytwarzania kapsułek miękkich (typu: matrix i core-shell), to jest, powstających przez wykraplanie za pomocą dyszy prostej lub ekstruzyjnej. Linia zapewnia zamykanie kapsułek na podstawie chemicznego sieciowania hydrokoloidów i podobnych substancji tworzących powłokę/matrycę lub ich termiczne zestalanie, w wypadku zastosowania materiałów upłynnionych na gorąco.

  Linia pozwala na formowanie homogennych kropli polimeru i z rdzeniem olejowym firmy BRACE GmbH. Układ jest wyposażony w różne rodzaje dysz z systemem dynamicznego wspomagania rozdziału kropli,

 • układu zbiorników do przygotowania roztworów polimeru, wyposażonych w mieszadła, płaszcze grzejne, czy system kontroli temperatury,

 • układu zbiorników do aktywacji sieciowania kapsuł z układem separacyjnym, zbiorniki dojrzewania mikrokapsuł,

 • homogenizatorów technicznych typu ultra turrax,

 • aparatury umożliwiającej dehydratację – suszarnia bębnowa, liofilizator i inne urządzenia umożliwiające suszenie delikatnych kapsułek zawierających labilne i lotne materiały, pozwalając uzyskać stabilną, suchą formę, nadającą się do dystrybucji i przechowywania,

 • zespółu zbiorników, umożliwiających prowadzenie fermentacji i namnażanie biomasy,

 • homogenizatora wysokociśnieniowego do procesu emulgowania materiałów oraz rozbicia agregatów,

 • zbiorników buforowych mobilnych, zapewniających aseptyczność,

 • elektrostatycznej suszarni rozpyłowej do mikrokapsułkowania zawiesiny bakteryjnej lub innych czynników aktywnych (produkcja firmy NIRO),

 • suszarni fluidalnej firmy GLATT GmbH do aglomerowania i otoczkowania.

Posiadamy również wszelkie niezbędne akcesoria pomocnicze, konieczne dla zapewnienia przebiegu procesów.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 /  APRS sp. z o.o.
Skip to content